TONI CASAMOR PROFESSOR CONVIDAT A LA CÀTEDRA SHEFF D'ARQUITECTURA MCGILL UNIVERSITY A MONTREAL, CANADA

TONI CASAMOR SHEFF VISITING PROFESSOR IN ARCHITECTURE AT THE McGILL UNIVERSITY IN MONTREAL, CANADA

http://www.mcgill.ca/architecture/

Toni Casamor inicia aquest setembre el quatrimestre de tardor 2015 com a Professor convidat a la Càtedra d’arquitectura Gerald Sheff de la McGill University, la universitat més internacional de Canada situada a Montreal, a la província francòfona de Quebec.
Aquesta Càtedra patrocina des de 2008 la visita de Professors destacats per la seva tasca en la realització de projectes innovadors i per la seva trajectòria professional, docent i de investigació.

Toni Casamor begins this September the Fall 2015 period as Gerald Sheff Visiting Professor in architecture at the McGill University School of Architecture. Canada’s most international university, McGill is located in Montreal, in the francophone province of Quebec.
The Sheff Professorship funds since 2008 a visiting design Professor focussed on stimulating innovation and professional excellence through teaching, public speaking and research.


LA REVISTA CLAD MAGAZINE PUBLICA EL PROJECTE DE MILLORA DEL PONT DE SARAJEVO A BARCELONA

CLAD MAGAZINE PUBLISHES THE SARAJEVO BRIDGE URBAN UPGRADING PROJECT IN BARCELONA
La notícia de la publicació britànica destaca l'eficiencia energètica així com la innovació en els materials emprats en el projecte, actualment en construcció. El nou espai urbà es convertirà en una porta verda a la ciutat. El nou Pont de Sarajevo serà energèticament autosuficient a través de plaques fotovoltaiques que generen l'energia que consumirà la nova il·luminació, exclusivament per leds.
Els paviments seran fosforescents a base de formigó fotocatalític, un material autonetejant que absorbirà les substàncies contaminants de l'aire.

The news of the british magazine highlights the energy efficiency and the innovation in the materials used in the project, currently under construction. The new urban space will also become a green gateway to the City.
The new Sarajevo bridge will be energy self-sufficient through solar panels that generate the energy
consumed by the new lighting, exclusively by leds.The new pavement will be phosphorescent using a photocatalytic concrete, a self-cleaning material that absorbs air pollutants.


CLADmag 2015 issue #2

ENTRA EN FUNCIONAMENT EL NOU CAP DE SANT COSME A EL PRAT DE LLOBREGAT.

THE NEW HEALTH CENTER OF SANT COSME IN EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA) BEGINS TO OPERATE.


Recentment ha entrat en funcionament el nou Centre d'Atenció Primaria Dr.Pujol i Capsada a El Prat de Llobregat. El nou centre assistencial es manifesta amb una arquitectura poc vistosa de llenguatge modest. Casi com a teló de fons dels nous espais urbans que crea. A l'interior els espais per tractar la salut de les persones són funcionals, lluminosos i de gran netedat.
La primera fase va consistir en la construcció del nou CAP, un senzill volum unitari emplaçat ortogonalment respecte l’edifici existent, i amb orientació nord a sud. La segona fase ha estat la rehabilitació de l’antic edifici i l’acabament de l’àrea provisional de consultes realitzada a la primera fase.

The new Primary Healthcare Center Dr.Pujol i Capsada in El Prat de Llobregat has recently begun to operate. The new healthcare center shows itself in a little colorfoul architecture of a modest language. Almost as a background of the new urban spaces that it creates. In the interior, the areas to treat people's health are functional, bright and very clean.
The first phase consisted of the construction of the new PHC, a simple unitary volume placed orthogonally with respect to the existing building, and oriented north to south.The second phase was the restoration of the old building and the completion of the area of temporary consulting rooms made in the first phase.
  

LA PUBLICACIÓ "PLANS I PROJECTES PER A BARCELONA 2011-2015" ACULL DOS PROJECTES DE BCQ ARQUITECTES

THE BOOK "PLANS I PROJECTES FOR BARCELONA 2011-2015" PUBLISHES TWO PROJECTS OF BCQ ARQUITECTES  
 El llibre recopila i avalua els plans i projectes de transformació de Barcelona portats a terme entre el 2011 i el 2015 pel govern municipal. Dintre d'aquest marc han estat realitzats per BCQ Arquitectes la Biblioteca Sant Gervasi Joan Maragall i l'actualment en fase de construcció Pont de Sarajevo.
La publicació ha estat editada i coordinada per l'Ajuntament de Barcelona des del Departament d'Hàbitat Urbà per Vicent Guallart, i ha comptat amb la col·laboració de l'equip co-editor Ricard Gratacós – Carles Bárcena.

The book compiles and evaluates the transformation plans and projects of Barcelona carried out between 2011 and 2015 by the municipal government. Within this framework are the two projects developed by BCQ Arquitectes: the Library Sant Gervasi-Joan Maragall and the currently under construction Sarajevo Bridge.
The publication has been edited and coordinated by the City Council's Department for Urban Habitat by Vicente Guallart, with the collaboration of the co-editor team Ricard Gratacós - Carlos Bárcena.
 

LA BIBLIOTECA JOAN MARAGALL FINALISTA ALS PREMIS SYSTEMATIC - PUBLIC LIBRARY OF THE YEAR 2015

THE JOAN MARAGALL LIBRARY FINALIST OF THE SYSTEMATIC - PUBLIC LIBRARY OF THE YEAR 2015 AWARDS

El premi és atorgat a biblioteques públiques per l'Agència Danesa per a la Cultura amb la companyia Systematic de IT com a patrocinador. El municipi guanyador del premi es donarà a conèixer el 16 d'Agost 2015 durant el congrés anual de la IFLA  (Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques) a Ciutat del Cap.
El comité asesor base el nomenament de la Biblioteca ..."en el seu alt valor arquitectònic que és significatiu tant a l'exterior com l'interior. La forma en que l'edifici s'integra perfectament en el paisatge urbà i com es creen de nous entre la ciutat existent i la nova biblioteca, així com entre els nous volums... A causa de que l'edifici ha estat organitzat com una construcció de cubs més petits i perquè la major part de l'edifici ha estat situat sota nivell del carrer de la biblioteca és de disseny en una escala humana admirable. A més, la il·luminació de l'edifici es fa d'una manera molt poderosa, i patis més petits porten la llum tant al nivell inferior de l'edifici com per a la creació d'un flux dinàmic en la forma general"...

The prize is awarded to public libraries by the Danish Agency for Culture with IT company Systematic as sponsor. The municipality winner of the award will be revealed the 16th of August 2015 during the annual IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) congress in Cape Town.
The assessment committee has based the nomination of the Library ..."on its high architectural value which is significant both in the exterior as well as the interior. The shape of the building is integrated beautifully into the streetscape and new urban spaces are created between both the existing city and the new library as well as between the new volumes... Because the building has been arranged as a construction of smaller cubes and because most of the building has been placed under street level the library is design in an admirable human scale. Furthermore the lighting for the building is done in a very powerful way, and smaller courtyards bring both light into the buildings lower level as well as creating a dynamic flow to the overall shape"... 


http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/news-events/public-library-of-the-year-award-2015/#.VZ5NLlJK_4_
 


Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall.
Biblioteques de Barcelona
Carrer Sant Gervasi de Cassoles, 85

LA BIBLIOTECA DE LLUM | CONFERÈNCIA DE TONI CASAMOR A LA BIBLIOTECA SANT GERVASI-JOAN MARAGALL. Dilluns 15 juny 19:00h

THE LIBRARY OF LIGHT| LECTURE BY TONI CASAMOR AT THE LIBRARY SANT GERVASI-JOAN MARAGALL.
Monday 15th June 7:00 pm La Biblioteca Joan Maragall a Sant Gervasi compleix un any, i per celebrar-ho la Biblioteca ha convidat als autors a parlar i compartir la idea i el procés arquitectònic que hi ha a darrera de l'obra que tothom gaudeix en aquests moments. La conferència serà impartida per Toni Casamor, cofundador de BCQ arquitectura barcelona. Hi esteu convidats!

The Library Joan Maragall in Sant Gervasi District of Barcelona turns one year, and to celebrate it the Library has invited its authors to speak and share the idea and the architectural process that is in behind the work that everyone enjoys now. The lecture will be given by Toni Casamor, cofounder of BCQ architecture barcelona. See you there!

La biblioteca de llum · L'arquitectura de la Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall
The library of light · The architecture of the Library Sant Gervasi-Joan Maragallhttp://www.eupalinos.com/lacapell/Producte.do?idProducte=0000072863

LA BIBLIOTECA SANT GERVASI - JOAN MARAGALL GUANYA EL PREMI CATALUNYA CONSTRUCCIÓ DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA 2015

THE LIBRARY SANT GERVASI - JOAN MARAGALL IN BARCELONA WINS THE 2015 CATALUNYA CONSTRUCCIÓ AWARD FOR SITE SUPERVISION
| Baena Casamor Arquitectes BCQEl jurat dels Premis Catalunya Construcció 2015 va premiar la candidatura formada per Francesc Medina (IDP), Natàlia Crespo (SGS), David Baena, Toni Casamor, Manel Peribáñez i Maria Taltavull (BCQ) per la direcció d’execució de la Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall a Barcelona. En el seu veredicte, el jurat ha destacat “la consecució d’una obra complexa amb un elevat nivell de qualitat, ben construïda i executada que, malgrat les dificultats i els impediments provocats per la crisi del sector, han aconseguit uns bons resultats de planificació i cost, així com una obra de gran qualitat arquitectònica. El lliurament dels premis es va realitzar en el transcurs de 'La Nit de la Construcció' presidida pel Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat Santi Vila, i Maria Rosa Remolà, presidenta del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona (CAATEEB) al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

The 2015 Catalunya Construcció Awards jury awarded the nomination by Francesc Medina (IDP), Natalia Crespo (SGS), David Baena, Toni Casamor, Manel Peribéñez and Maria Taltavull (BCQ) for the site supervision of the Library Sant Gervasi - Joan Maragall in Barcelona. In their verdict, the jury highlighted "the achievement of a complex work with a high quality, well constructed and executed, that despite the difficulties and impediments caused by the crisis in the sector, have achieved good results in planning and cost, as well as a work of great architectural quality. The awards ceremony took place during 'La Nit de la Construcció' event chaired by the Minister of Territory and Sustainability of the Catalonia Government Santi Vila, and Maria Rosa Remolà, president of the Barcelona Chamber of Technical Architects (CAATEEB) at the Gran Teatre del Liceu in Barcelona. 
                                                                              

MENCIÓN PREMIOS BEYOND BUILDING BARCELONA CONSTRUMAT 2015, Biblioteca a Sant Gervasi | MENTION 2015 BEYOND BUILDING BARCELONA CONSTRUMAT AWARDS, Library in Barcelona | Baena Casamor Arquitectes BCQ


La Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall recibió ayer noche la Mención del Jurado de los Premios Beyond Building Barcelona CONSTRUMAT 2015 a la Innovación, Sostenibilidad y Obra Social en la categoría de Edificación. El acto tuvo lugar en las instalaciones de Roca Gallery Barcelona. David Baena y Toni Casamor recogieron el premio de las manos de Josep Miarnau Presidente del salón Beyond Building Barcelona CONSTRUMAT.
Gracias al Jurado y a todo el equipo que ha intervenido en el proyecto y obra!

The Library Sant Gervasi - Joan Maragall has received last night the Jury Mention Award of the 2015 Beyond Building Barcelona CONSTRUMAT AWARDS for Innovation, Sustainability and Social Development, in the Building category. The event took place at the premises of Roca Gallery Barcelona. David Baena and Toni Casamor collected the award from the hands of Josep Miarnau President of Beyond Building Barcelona CONSTRUMAT trade fair.
Thanks to the Jury and the whole team that has been involved in the project and work!

DESDE CHINA NUEVA PUBLICACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS EN CIUTAT VELLA | FROM CHINA NEW PUBLICATION OF THE OFFICES BUILDING IN OLD CITY BARCELONA | Baena Casamor Arquitectes BCQ

El libro Formal Aesthetic of Architecture Facade III, recoge en su volumen 2 el EDIFICIO DE OFICINAS para la Tesorería de la Seguridad Social en Ciutat Vella. El libro, dedicado a proyectos de fachadas singulares está editado por Boyuan Space International Press, editorial especializada en publicaciones de arquitectura, interiorismo, paisaje y urbanismo contemporáneo con amplia experiencia y cobertura a nivel internacional.
El EDIFICIO DE OFICINAS administrativas se terminó en 2011 y contó con la Mención especial del Jurado de los Premios Catalunya Construcció 2013 a la Dirección de Ejecución de la Obra.

The Book Formal Aesthetic of Architecture Facade III, includes in its volume 2 the OFFICE BUILDING for the Social Security administration in Old City Barcelona. The book, dedicated to projects of unique facades is edited by Boyuan Space International Press, publishing house specializing in contemporary architecture, interior design, landscape and urbanism with wide experience and international coverage.
The administrative OFFICE BUILDING was completed in 2011 and was awarded the Special Jury Mention of 2013 Catalunya Construcció Awards Work Execution Management.


 

COMPLETAR LA PLAZA CATALUNYA EN BARCELONA. Proyecto de BCQ arquitectura barcelona de 1997 | COMPLETE THE PLAZA CATALUNYA IN BARCELONA. Project of BCQ arquitectura barcelona in 1997 | Baena Casamor Arquitectes BCQCompletar la Plaza Catalunya de Barcelona dando forma y sentido a los numerosos subterráneos que existen en ella sería completar el centro de la ciudad.
La Plaza de Catalunya es un centro referencial de la ciudad, un intercambiador de transportes, un centro comercial y un gran espacio urbano, carente casi de dimensión cívica y cultural.
La posibilidad de dotar de uso público y cultural al subterráneo de la zona central de la plaza plantea optimizar y mejorar todas las otras dimensiones de esta plaza.
La propuesta parte de una intervención mínima pero de gran trascendencia. Unificar la plaza subterránea considerando los nuevos espacios del subsuelo junto con los existentes como un gran edificio mixto y multiuso que se relaciona con el exterior a través de la luz. La luz natural inunda el subterráneo durante el día y la luz artificial del subsuelo ilumina el espacio público exterior durante la noche.

To complete the Plaza Catalunya in Barcelona giving shape and meaning to the numerous underground that exist in it would complete the city center.
The Plaza de Catalunya is a reference center of the city, a transportation hub, a shopping mall and a large urban area, almost devoid of civic and cultural dimension.
The possibility of providing public and cultural use of the underground central zone of the Plaza outlines optimize and improve all the other dimensions of this square.
The proposal starts from a minimal intervention but of great importance. Unify Square underground considering the new underground spaces with existing as a large mixed and multipurpose building which relates to the outside through the light. Natural light floods the underground during the day and artificial light of the subterranean illuminates the outside public space overnight.

LA BIBLIOTECA SANT GERVASI - JOAN MARAGALL FINALISTA EN LOS PREMIOS CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 2015 | THE SANT GERVASI - JOAN MARAGALL LIBRARY FINALIST IN THE 2015 CATALUNYA CONSTRUCCIÓ AWARDS | Baena Casamor Arquitectes BCQ
La proposta de l'equip de la direcció de l'obra de la Biblioteca de Sant Gervasi ha estat escollida finalista als Premis Catalunya Construcció 2015 en la categoria de Direcció d'Execució. Els guardons són convocats cada any pel Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB) amb l’objectiu de reconèixer l’esforç dels professionals relacionats amb el procés constructiu en relació amb una obra de referència.
El jurat d'aquesta XII edició ha escollit 17 candidatures finalistes que optaran al guardó en les quatre categories de direcció d’execució i gestió d’obra, coordinació de seguretat, innovació en la construcció i intervenció en edificis existents. Els guanyador es donaran a conèixer en La Nit de la Construcció que se celebrarà el 9 de juny al Gran Teatre del Liceu.

The proposal of the management team during the construction process of the Library Sant Gervasi-Joan Maragall has been chosen finalist in the 2015 Catalunya Construcció Awards in the category of Management Execution. The awards are convened each year by the Technical Architects Association of Barcelona (CAATEEB) in order to recognize the efforts of professionals in the construction process regarding one outstanding project.
The jury of this XII edition has chosen 17 finalists who will compete for the award in four categories such as execution and construction management, safety coordination, innovation in construction and intervention in existing buildings. The winner will be announced on the Night of Construction to be held on 9 June at the
Gran Teatre del Liceu in Barcelona.

PROPOSTA PER A LA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MONTMELÓ | PROPOSAL FOR THE NEW MUNICIPAL LIBRARY OF MONTMELÓ | Baena Casamor Arquitectes BCQPresentem la proposta plantejada al concurs restringit d'avantprojectes per a la nova Biblioteca Municipal de Montmeló convocat per la Diputació de Barcelona Servei d'Equipaments i Espai Públic el passat mes de març.
El que més destaquem del terreny són els arbres gegantins que s'han mantingut més d'un segle a l'entorn de l'antic escorxador municipal. La seva presència té més significat i valor que l'edifici de l'escorxador. La biblioteca que proposem s'enten com un edifici que intenta aprofitar el magnífic espai que creen aquests arbres centenaris, i es tanca com un filtre cap a un entorn de futur incert.
Apostem per una biblioteca circular recollint la llarga tradició de biblioteques circulars a la història i entenent l'edifici com un moble urbà. Una capsa de fusta que conté, en el seu interior un espai màgic, un pati còmode, domèstic i tranquil. Un agradable espai on sentar-se a llegir a l'ombra dels arbres.

We present the proposal to the restricted competition for the new Municipal Library of Montmeló organized by the Diputació de Barcelona, Equipment and Public Space Service last March.
Which we highlight most of the ground are the gigantic trees that have remained over a century around the old municipal slaughterhouse. Their presence has more meaning and value than the building of the slaughterhouse. The library we propose is understood as a building that tries to take advantage of the space created by these magnificent centenarian trees, and closes like a filter to an environment of uncertain future.
We bet for a circular library taking up the long tradition of circular libraries along history and understanding the building as an urban furniture. A wooden box containing in its interior a magical space, a comfortable, domestic and quiet patio. A pleasant place to sit to read in the shade of the trees.NUEVO REPORTAJE SOBRE LA BIBLIOTECA SANT GERVASI - JOAN MARAGALL EN LA REVISTA CIC | Baena Casamor Arquitectes BCQ

El nuevo número de la revista CIC Arquitectura y Sostenibilidad nº521 dedica las páginas de su espacio Proyecto singular a la Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall, reciente Premio Ciutat de Barcelona de arquitectura.

The new issue of the magazine CIC Arquitectura y Sostenibilidad n.521dedicates the Singular project pages to the Library Sant Gervasi - Joan Maragall, recent Ciutat de Barcelona Prize for architecture.EL EDIFICIO DE ATENCIÓN PÚBLICA EN ZUGDIDI CUMPLE UN AÑO EN FUNCIONAMIENTO | Baena Casamor Arquitectes BCQEl edificio del Ministerio de Justicia del Gobierno de Georgia se puso en funcionamiento hace aproximadamente un año y en estos momentos funciona a pleno rendimiento.
Miles de ciudadanos de Zugdidi han utilizado el edificio para todas las gestiones del Ministerio de Justicia, pues el edificio reune en un solo lugar todos los servicios públicos como la obtención de documentación de identidad, la presentación de demandas y las bodas civiles.
El edificio es una puerta de contacto entre la administración y los ciudadanos.
En las plantas superiores se encuentran los despachos de los fiscales y administración de Justicia.
La imagen del edificio refleja los valores que la administración quiere dar de sí misma. Transparencia, optimismo, claridad y proximidad.

The Public Service Hall of the Ministry of Justice Government of Georgia was put into operation about a year ago and now is fully operational.
Thousands of citizens of Zugdidi have used the building for all the procedures of the Ministry of Justice, as the building brings together in one place all public services such as obtaining identity documents, filing lawsuits and civil weddings.
The building is a door contact between the administration and citizens.
On the upper floors are the offices of prosecutors and Administration of Justice.
The image of the building reflects the values that the Administration wants to give of herself. Transparency, optimism, clarity and proximity.


BCQ arquitectura barcelona - David Baena, Toni Casamor, Manel Peribáñez, Maria Taltavull  - (autores)  |  Hylke Bleeker, Arch. TDS Technical Design Studio (local partner)  |  David Kevanishvili (ingeniería estructuras  |  George Burjaliani, Zviadi Danelia (instalaciones)  |  ANAGI (constructora)   LA BIBLIOTECA S.GERVASI - J.MARAGALL FINALISTA EN LOS PREMIOS ARCHITIZER A+ AWARDS | Baena Casamor Arquitectes BCQ

http://awards.architizer.com/public/voting/?cid=33


La Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall ha sido elegida Finalista en los Premios Architizer A+ Awards (Nueva York) en la categoría de bibliotecas. Además, existe la posibilidad de que podáis elegirlo con vuestro voto online para ganar el A+ Popular Choice Awards hasta el próximo viernes 3 de abril.
Quieres votar al proyecto como tu favorito?  Clica este link:  Architizer A+ Popular Choice
Gracias!

The Library Sant Gervasi-Joan Maragall in Barcelona has been chosen as Finalist for the Architizer A+ Awards (New York) in the libraries category. In addition, there is the possibility that you may vote as public for it to win the A+ Popular Choice Awards until next Friday April 3rd.
Do you want to vote the project as your favorite? Click this link:  Architizer A+ Popular Choice
Thanks!
HAS ESCOLTAT LES ÚLTIMES ENTREVISTES DE DAVID BAENA I TONI CASAMOR EN MITJANS ? | Baena Casamor Arquitectes BCQ


PROGRAMA TERRÍCOLES | BTV
Entrevista David Baena |Terrícoles BTV from BCQ arquitectura barcelona on Vimeo.

AMAT IMMOBILIARIS | YOUTUBE

Toni Casamor ens parla de l'arquitectura, el seu futur i el que ha suposat per a BCQ guanyar el Premi Ciutat de Barcelona.LA VANGUARDIA PUBLICA EL PROJECTE DEL FUTUR ESPAI VERD DEL PONT DE SARAJEVO A BARCELONA | Baena Casamor Arquitectes BCQLa Vanguardia, 18 març 2015 | ViureBCQ CONVERTIRÀ UN PONT EN UNA NOVA PLAÇA URBANA VEGETAL | Baena Casamor Arquitectes BCQEl Pont de Sarajevo a Barcelona serà reformat amb el projecte de BCQ arquitectura barcelona.
El nou espai urbà també es convertirà en una porta a la ciutat, en aquest cas en una porta vegetal a través de nous jardins i pèrgoles vegetals que aportaran ombra sobre el nou espai urbà.
El nou pont serà energèticament autosuficient a través de plaques fotovoltaiques que generen l'energia que consumirà la nova il·luminació, exclusivament per leds.
Els nous paviments seran fosforescents i absorbiran les substàncies contaminants.

BCQ WILL TURN A BRIDGE INTO A NEW GREEN URBAN PLAZA
The Sarajevo Bridge in Barcelona will be rehabilitated with a project by BCQ arquitectura barcelona.
The new urban space will also become a gateway to the City, in this case a vegetal gate through new vegetal gardens and pergolas that will provide shade on the new urban space.
The new bridge will be energy self-sufficient through solar panels that generate the energy consumed by the new lighting, LEDs exclusively.
The new pavement will be phosphorescent.and will absorb pollutants.Planta


Secció

Glow-stoneTHE GERMAN MAGAZINE DEUTSCHE BAUZEITUNG PUBLISHES THE LIBRARY SANT GERVASI-JOAN MARAGALL IN BARCELONA | Baena Casamor Arquitectes BCQ
... Neu in Barcelona... La publicación alemana db-deutsche bauzeitung dedica en su último número 3/2015 un espacio a Barcelona con el proyecto de la Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall. Artículo por Markus Jakob.

... Neu in Barcelona ... The German magazine db-deutsche Bauzeitung dedicates a space to Barcelona with the Library Sant Gervasi-Joan Maragall project in its latest issue 3/2015. Article by Markus Jakob.


EL VIDEO: LAS CLAVES DEL NUEVO MODELO URBANO DE BARCELONA: DEBATE DE LA VANGUARDIA - EL MIRADOR DE BARCELONA CON TONI CASAMOR | Baena Casamor Arquitectes BCQ

THE VIDEO: THE KEYS OF THE NEW URBAN MODEL OF BARCELONA: DEBATE LA VANGUARDIA - EL MIRADOR DE BARCELONA WITH TONI CASAMORDEMÀ DIMARTS 10 DE MARÇ A LES 21:30h, DAVID BAENA EN EL PROGRAMA 'TERRÍCOLES' DE BTV | Baena Casamor Arquitectes BCQ

David Baena, arquitecte soci fundador de BCQ i professor de la Universitat Internacional de Catalunya - ESARQ-UIC serà entrevistat demà dimarts 10 de març a les 21:30h al programa de BTV 'Terrícoles'.

David Baena, founding partner of BCQ and professor at the International University of Catalonia-UIC will be interviewed in the BTV program 'Terrícoles' (Earthlings) tomorrow Tuesday 10th March at 9:30pm.

Anoteu la data! Save the date!
21:30h 9:30pm
Barcelona Televisió-BTV 'Terrícoles' (by Lluís Reales)NUEVAS DECLARACIONES DE TONI CASAMOR EN LA VANGUARDIA - EL MIRADOR DE BARCELONA | Baena Casamor Arquitectes BCQ

NEW STATEMENTS OF TONI CASAMOR IN LA VANGUARDIA NEWSPAPER - EL MIRADOR DE BARCELONA EL DEBAT "EL MIRADOR DE BARCELONA" SOBRE EL NOU MODEL URBÀ DE LA CIUTAT AVUI EN DIRECTE A LAVANGUARDIA.COM | Baena Casamor Arquitectes BCQ

http://www.lavanguardia.com/barcelona/el-mirador/20150227/54426574138/nou-model-urba-barcelona-el-mirador.html


Avui 2 de març se celebra la taula rodona sobre el futur i els nous models urbans de la ciutat "El Mirador de Barcelona" amb la participació de Toni Casamor. El debat es retransmetrà en directe a partir de les 12:00h per Lavanguardia.com.

Today march 2nd is the date of the roundtable on the future and the new urban models of the city "El Mirador de Barcelona" with the participation of Toni Casamor. The debate will be broadcasted in streaming on Lavanguardia.com at 12pm.


TONI CASAMOR INVITED TO PARTICIPATE IN A NEW DEBATE OF EL MIRADOR DE BARCELONA FOCUSED ON NEW URBAN MODELS | Baena Casamor Arquitectes BCQToni Casamor convidat a participar en el debat El Mirador de Barcelona sobre el tema Nous Models Urbans que tindrà lloc el proper dilluns 2 de març a la ciutat. El debat analitzarà el canvi de model urbà que ha iniciat Barcelona encaminat cap a l’assoliment d’una ciutat més sostenible, d’escala humana, i més connectada amb la natura. Barcelona està planificant la ciutat del futur.
El Mirador de Barcelona és una serie de debats organitzats per La Vanguardia per analitzar els reptes d’aquesta ciutat. Aquesta iniciativa oferirà l’oportunitat de debatre, reflexionar, proposar i destacar futures estratègias per a la ciutat.

Toni Casamor invited to participate in the debate of  El Mirador de Barcelona (Barcelona’s Viewpoint) focused on the topic New Urban Models that will be held next Monday March 2nd in the city. The discussion will examine the change of urban model started in Barcelona aimed at achieving a more sustainable city, of human scale, and connected with nature. Barcelona is planning the city of the future.
El Mirador de Barcelona is a series of debates organised by La Vanguardia newspaper centred on topics of interest for the city of Barcelona. This initiative will offer the opportunity to debate, reflect, propose and outline future strategies for the city.


Altres participants / Other participants:
Giovanna Carnevalli, Dtora. De la Fundació Mies van der Rohe
Albert Civit, Gerència d’Hàbitat Urbà – Ajuntament de Barcelona
Lluis Comeron, Degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Miguel Roldàn, Soci Roldàn i Berengué Arquitectes.
Moderador / Moderator: Enric Tintoré, Periodista / Journalist
Col·labora / Collaborates Barcelona Global

Media: 
Television channel 8TV
Radio station RAC1
La Vanguardia newspaper
and life broadcast streaming on La Vanguardia digital edition.BARCELONA GLOBAL CELEBRATES THE PREMI CIUTAT DE BARCELONA OF BCQ ARQUITECTES FOR THE LIBRARY SANT GERVASI-JOAN MARAGALL | Baena Casamor Arquitectes BCQ

Barcelona Global celebra el Premi Ciutat de Barcelona atorgat a l’estudi BCQ arquitectura barcelona per l'edifici de la Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall en el seu Newsletter “Fem que passi”.
Tant Toni Casamor com David Baena són membres de Barcelona Global, associació privada, independent i sese ànim de lucre, creada com a plataforma d’idees i acció formada per persones i empreses amb la voluntat de contribuir activament a fer de Barcelona una de les ciutats més interessants del món per atraure i desenvolupar talent i activitat econòmica.

Barcelona Global celebrates the City of Barcelona Prize awarded to BCQ arquitectura barcelona studio in their Newsletter "Fem que passi (Let it happen)".
Both Toni Casamor and David Baena are members of the association Barcelona Global, a private, independent and non-profit association, that is set up as a citizen's platform of ideas and action, made up by people and companies that actively contribute to making Barcelona one of the most attractive cities in the world to attract and develop talent and economic activity. 

BCQ ARQUITECTES RECULL EL PREMI CIUTAT DE BARCELONA D'ARQUITECTURA I URBANISME | Baena Casamor Arquitectes BCQ


Foto Pep Herrero

David Baena i Toni Casamor recullen de mans de l'Alcalde de Barcelona Xavier Trias el Premi Ciutat de Barcelona d'Arquitectura i Urbanisme 2014 per la Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall, obra de l'estudi BCQ del que els socis Manel Peribáñez i Maria Taltavull formen la resta de l'equip autor.
El Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona va acollir ahir tarda la cerimònia d'entrega dels guardons. Aquests premis són el màxim reconeixement que entrega la ciutat des de 1949 destacant el treball de creació i investigació en tots els àmbits de la cultura.

BCQ ARQUITECTES AWARDED THE 2014 PREMI CIUTAT DE BARCELONA OF ARCHITECTURE AND URBANISM
David Baena and Toni Casamor  are given from the hands of the Mayor of Barcelona Xavier Trias the 2014 Premi Ciutat de Barcelona award in the category of Architecture and Urbanism for the Library Sant Gervasi-Joan Maragall, work by the studio BCQ that partners Manel Peribáñez and Maria Taltavull are also part of the author team.
The awards cerimony took place yesterday afternoon in the Saló de Cent of the City Council. These awards are the highest recognition given by the city since 1949 emphasizing job creation and research in all areas of culture.Sant Gervasi - Joan Maragall Library aerial view. Foto Ariel Ramírez


 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes